Učení Chvála závislé propojenosti s Geše Grahamem

Chvála závislé propojenosti

Veřejné učení s mnichem tibetské buddhistické tradice                              

s Geše Grahamem Woodhousem

pá 9. 3. – ne 11. 3. 2018     9:30 – 17:30

v Buddhistickém centrum Lotus, Dlouhá 609/2, 110 00  Praha – Staré Město

Buddha učil, že z nevědomosti pochází strast a utrpení, zatímco z pochopení se rodí svoboda. Hlavní mylný náhled, který nás drží v koloběhu znovuzrození, je sebestřednost; hluboce zakořeněné nedorozumění, které nám brání vidět závislou povahu věcí. Účinným lékem na tuto nevědomost je vhled do konečné pravdy, čili bezjáství – poznání prázdnoty všech jevů – zkušenost, která je schopna navždy změnit náš život.

Chvála závislé propojenosti je báseň, kterou složil významný tibetský učenec Dže Congkhapa toho rána, kdy získal přímý vhled do skutečné existence jevů – prázdnoty jejich inherentní existence. A právě prostřednictvím této básně bude Geše Graham vysvětlovat Congkhapovo originální pojetí Buddhova vysvětlení prázdnoty jevů a úžasnou harmonii prázdnoty a závislého vznikání.

Toto téma je vrcholem moudrosti filozofie Střední cesty (madhjamaka), která k nám přichází prostřednictvím súter Dokonalosti moudrosti a jejich představitelů Nágárdžuny a Buddhapálity  a v současnosti především Jeho Svatosti dalajlámy.

Program učení bude složen z vlastního výkladu, diskuse a meditačních sezení. Je určen pro posluchače s alespoň základní znalostí Buddhova učení. Doporučujeme nejdříve navštívit přednášku ctihodné Tenzin Palmo “Proč studovat a ne jen meditovat, od meditace k prázdnotě” (28. 2. 2018 od 19:00 v Lotusu), která se dotkne základních témat a pojmů důležitých pro pochopení významu prázdnoty.  

 

Geše Graham Woodhouse přijal plné mnišské vysvěcení z rukou Jeho Svatosti dalajlámy       v roce 1994. Jako jeden z mála západních studentů absolvoval celý dvacetiletý klášterní vzdělávací program školy gelug a získal titul geše. Patří mezi významné učitele organizace FPMT a především se věnuje tématům prázdnoty a pomíjivosti všech jevů. Je spoluautorem knihy komentářů právě ke knize Chvála závislé propojenosti. Působí ve Francii v klášteře Nalanda.

Učení bude v angličtině, tlumočeno do češtiny ctihodnou Tenzin Palmo.

Vstupné je dobrovolné a bude využito pro potřeby geše a provoz centra.

Registrace a více informací na dharma@potala.cz