Online kurz Buddhismus v kostce

Na těchto stránkách připravujeme online kurz samostudia základů buddhismu pro veřejnost!

!!! Přednáška Tenzin Palmo k zahájení tohoto kurzu proběhne v Tibet Open House, Školská 28 v Praze 12. února 2019 od 18:00 !!!

BUDDHISMUS V KOSTCE, ZÁKLADY PRO BUDDHISTICKOU PRAXI A STUDIUM (autoři: láma Ješe, láma Zopa rinpočhe a ctihodná Amy Miller) – je úvodním kurzem vzdělávací organizace Nadace pro zachování mahájánové tradice (FPMT). Volně vychází ze “Základů všech dobrých kvalit”, krátkého lamrimového textu lámy Congkhapy, tibetského učence a zakladatele linie gelug, jejíž hlavou je v současné době Jeho Svatost dalajláma.

FPMT vytvořila kvalitní a kompletní kurz pro začátečníky, který nabízí obecný přehled celé buddhistické cesty k osvícení tak, že kombinuje tradiční učení tibetských lámů s moderním přístupem. Témata zahrnují mimo jiné život Buddhy, Čtyři Vznešené pravdy a jednotlivé stupně na stezce k osvícení, jak je popsal tibetský mistr Láma Congkhapa. Akreditovaná lektorka kurzů FPMT, Ctihodná Tenzin Palmo, nejenže text přeložila do češtiny, ale navíc ke každé ze 7 kapitol vytvořila vlastní nahrávky k poslechu, otázky k zamyšlení, kvíz a tipy k meditaci a jak převést znalosti do každodenního života. Tento kurz naše skupina studovala a nyní se na přání naší lektorky a s požehnáním nadace připravuje k dispozici v obecný prospěch na našem webu longdol-lama.cz. Svůj zájem o účast můžete nahlásit již teď.

Kurz bude zprovozněn ku prospěchu široké veřejnosti formou samostatného studia s diskusním fórem. Bude k dispozici na těchto stránkách zdarma, za podmínky registrace a souhlasu vnímat materiály s úctou a nešířit je bez udání zdroje.

Svůj zájem o kurz nahlaste již dnes na buddhismusvkostce@gmail.com.

 

Pozvanka na přednášku ke staření (pdf)

Náplň kurzu

Tenzin Palmo kurz rozdělila do sedmi částí (plus úvod), z nichž každá obsahuje cca 10-15 stránek textu ke čtení, zhruba půlhodinové audio jako shrnutí a doplnění informací, otázky k zamyšlení a jednoduchý kvíz. Dále bude možnost diskuse na on-line fóru. Kurz si můžete studovat vlastním tempem, ale optimální je měsíc na každé téma.

Jednotlivá témata pokrývají všechny základní prvky mahájánové stezky:

 • Buddhistické útočiště
 • Karma a Čtyři vznešené pravdy
 • Mysl, meditace, rozdělení učení (Hínájána, Mahájána)
 • Učitel, Smysl života, Pomíjivost a smrt
 • Zřeknutí se a Bódhičitta
 • Prázdnota
 • Úvod do tantry, Rady pro každodenní praxi, Shrnutí

Podrobný obsah studovaného textu Buddhismus v kostce

Motivace ke čtení tohoto textu

Co je to buddhismus?

Kdo byl Buddha?

Co je to Dharma?

Co je to buddhistické útočiště?

 • Přijetí útočiště
 • Co dělá buddhistu buddhistou?
 • Je to buddhistické?

Základy karmy

 • Co je to karma?
 • Porozumět karmě

Co jsou Čtyři vznešené pravdy?

Co je meditace?

 • účel meditace
 • podstata meditace
 • jak meditovat
 • klidné setrvání

Porozumět mysli

 • Co je to mysl?
 • některé z charakteristik mysli

Porozumět učení

 • Hínájána, Mahájána a význam slova „jána“
 • Roztočení kola Dharmy
 • Struktura a kvality Lam Rim

Důležitost kvalifikovaného učitele

 • Spoléhání na kvalifikovaného učitele
 • Potřeba kavlifikovaného učitele

Co je smyslem života?

 • Naplnění smyslu života
 • Proč je schopnost ocenit lidský život zásadní

Smrt a pomíjivost

 • Tváří v tvář nevyhnutelnému
 • Důležitost meditace na pomíjivost a smrt

Co je to zřeknutí se?

Jak být ve službě ostatním

 • Bódhičitta
 • Dobré srdce
 • Život bódhisattvy

Co je to prázdnota?

 • Prázdnota
 • Vhled do přirozenosti reality
 • Kdo jsi a kde tě lze najít?

Úvod do tantry

Rada k uvedení těchto učení do každodenního života

Jak věnovat svou ctnost

 

Věříme, že tento velmi kvalitní kurz Dharmy skýtá ohromný prospěch, a proto se těšíme na Váš zájem. Neváhejte se zaregistrovat na emailu buddhismusvkostce@gmail.com i zvážit účast na setkání se ct. Tenzin Palmo 12. února v 18:00 v Tibet Open House.