Štěstí pochází z naší vlastní mysli

Foto: Lama Zopa Rinpočhe v tomto učení vysvětluje, jak můžeme pomocí meditace dosáhnout vnitřního míru a štěstí. Publikováno v Lama Yeshe Wisdom Archive April 2018 E-Letter, originál textu 

 

Štěstí a mír přicházejí do našeho životě ve chvíli, kdy se osvobodíme od své nespokojené a stále po něčem toužící mysli. Spokojenost přichází, když dosáhneme svobody a nezávislosti na své nešťastné mysli plné touhy.

Jak se můžeme osvobodit od těchto toužebných myšlenek své nespokojené mysli a všech dalších nezdravých myšlenek, které nás činí nešťastnými? Jak můžeme zaplnit prázdnotu ve svých srdcích? Odpovědí je: pomocí meditace.

Jedině skrze meditační praxi se lze osvobodit od touhy a dalších rušivých myšlenek. K tomu je také potřeba, abychom rozvinuli ve svém srdci laskavost. To znamená nejen, že nebudeme ubližovat ostatním cítícím bytostem, ale také bychom jim měli být prospěšní. K tomu můžeme dospět pomocí meditace. Proto se potřebujeme trénovat v meditaci.

Vůbec nezáleží na tom, kolik přátel a jiných okolních věcí máme, to samo o sobě nestačí. Samozřejmě, že přátele potřebujeme, ale to, že jich budeme mít stovky nebo dokonce tisíce nám vnitřní mír, štěstí a spokojenost nepřinese. I přesto, že si najdeme spousty přátel, bude v našem srdci stále něco scházet. Nepřinese nám to úplnou spokojenost. To je proto, že i tak je naše věčně nespokojená mysl plná dalších tužeb a nemáme dostatečně rozvinutou laskavost a soucítění. Jednoduše to, že máme nějaké přátele nestačí k tomu, aby nám to přineslo vnitřní mír a štěstí. Proto musíme rozvíjet laskavé srdce. To, co nám chybí je laskavost a dobrosrdečnost.

Také nezáleží příliš na tom, jakým bohatstvím oplýváme či kolik vlastníme majetku. I přesto stále nenacházíme vnitřní mír, štěstí a spokojenost. Stále něco chybí, vše není jak bychom chtěli. Jako bychom stále potřebovali něco dalšího. I po získání veškerého bohatství světa, i kdyby se z nás stali milionáři, tak zeptajíce se sami sebe poté, jestli je už vše konečně perfektní, pravděpodobně bychom si uvědomili, že ještě nejsme úplně spokojení a že nám zase něco chybí. Že to prázdno v našem srdci přetrvává. A to nám napovídá, že vlastnit bohatství a majetek také samo o sobě nepřináší klidnou mysl, štěstí a uspokojení.

To, co opravdu potřebujeme, je něco, co nás může vysvobodit od nespokojené mysli plné touhy a sebestřednosti, něco co nám přinese spokojenost a laskavost v srdci. A to něco je meditace. Její pomocí se zbavíme chtivých a sebestředných myšlenek a dalších negativních stavů mysli.

Stejně tak nezáleží na tom jak slavní jsme nebo kolik moci máme, je to to samé. I kdyby každý člověk na této planetě věděl, kdo jsme, stejně bychom po pátrání ve svém srdci zjistili, že nám něco chybí. Přestože navenek vše bude vypadat dobře, nemusíme se uvnitř také tak cítit.

A opět, to co nám opravdu chybí, je meditační praxe, která nám pomůže přeměnit sebestřednou mysl na mysl, která bude zaměřena na ostatní cítící bytosti, na mysl laskavou, soucitnou a dobrosrdečnou. Meditace nám také umožňuje změnit nešťastnou, nespokojenou a toužící mysl na šťastnou a spokojenou. Být známý a mocný jednoduše nemůže v mysli zapříčinit mír a štěstí. Jen to nestačí. Osvobozená mysl, šťastná mysl, spokojená mysl – to vše přichází právě skrz meditaci, ne z okolního světa. Musíte sami sebe učinit šťastnými, a to pomocí meditace. Jen Vaše vlastní mysl je schopna zastavit vnitřní utrpení a zmatek, stejně tak je to to jediné na světě co Vás může učinit šťastnými.

Kdybyste měli všechnu moc světa ve svých rukách a neměli přitom laskavé srdce, tato moc by se mohla stát nebezpečnou. Bez zájmu o ostatní, čím více moci byste měli, tím nebezpečnější by to bylo pro ostatní cítící bytosti jak ve Vaší zemi tak ve světě. Také by se to mohlo stát nebezpečím pro Vás, protože čím víc škodíme druhým, tím víc ubližujeme zároveň sami sobě.

Mít moc, na tom není nic špatného – problémem je mít moc bez dobrého srdce. Ten kdo má moc, by měl mít dobré srdce, a měl by ji tak využít ku prospěchu všech cítících bytostí. Jestliže není za využitím moci motivací dobro, moc se stává jedem nebezpečným i pro toho, kdo ji drží v rukou. Mít moc nestačí. Aby byla použita správným směrem, musí za ní stát laskavé srdce.

Meditační trénink zkrátka potřebujeme pro vnitřní mír, štěstí a spokojenost. Závisí to na naší vlastní mysli. Štěstí do Vás nikdo nemůže vložit tak jako se třeba vkládá srdce při jeho transplantaci. Stejně tak do Vás nemůže nikdo transplantovat mysl buddhy nebo dalších svatých bytostí. Štěstí a spokojenost musí vyjít od Vás, z Vaší vlastní mysli. Musíte přeměnit problémové myšlenky, které škodí Vám i druhým, na zdravé, mírumilovné a pozitivní – těmi jsou myšlenky laskavé, soucitné a altruistické – a to je to, co konečně přinese štěstí a vnitřní klid Vám i ostatním.

“Štěstí pochází z Vaší vlastní mysli” je součástí učení, které dal Lama Zopa Rinpočhe v Aucklandu na Novém Zélandu v r. 1990. Toto učení bylo upraveno Ven. Ailsou Cameron a publikováno v Lama Yeshe Wisdom Archive April 2018 E-Letter