Kdo je to Geše?

Ze všech škol tibetského buddhismu je to škola Gelug, která klade největší důraz na filozofická studia. Ve svých velkých klášterních univerzitách zavedla studijní titul, jehož dokončení může trvat i více než dvacet let: je to tzv. titul “Geše” (Geshe).

Tyto univerzity jsou organizovány ve stylu indických klášterních institucí dávných dob, jako byla Nalanda nebo Vikramasila. Ty položily základy pro hlubší vzdělání skrze dnes již tradiční důkladné studium filozofie a umění debaty, které vymezují školu Gelug již po staletí. V dnešní době je, hlavně díky přičinění JS 14. Dalajlámy, umožněno získat tento titul, náležející v minulosti pouze mužům, i ženám.

Geše Thubten Wangčhen

Geše Thubten Wangčhen nás krátce zasvětí do tohoto duchovního titulu…

Titul Geše není pouze názvem pro absolventa. V klášterním systému věříme, že absolvovat jako Geše znamená vytvořit si karmické otisky a znovuzrodit se v Shambhale*. “Ge” znamená “ctnost” a “še” jsou “znalosti”. Geše  je tedy někdo, kdo je držitelem ctností a ví, co je a co není třeba praktikovat.

Titul Geše má v univerzitách Gelug čtyři stupně – Lharam, Tsokram, Rigram a Lingse. K tomu, aby student dosáhl na tento titul, musí zvládnout tradiční rozsáhlá klášterní studia pěti hlavních buddhistických filozofických textů – Ornament poznání (podrobně zpracovaný buddhou Maitreyou v Abhisamayalamkaře1), Čandrakirtiho komentář k Nagardžunově základnímu textu k Madhyamace2, Dharmakirtiho Pramanavarttika3, Vasubhandova Abhidharmakošha4, a Vinaya – studium klášterní disciplíny.

Přesná vysvětlení k těmto pěti pojednáním nejsou pevně daná. Záleží na entuziasmu studenta nakolik je ochotný se jim věnovat. Také to záleží na univerzitě. Ty k lepšímu porozumění teorií obsažených v těchto pojednáních používají tzv. jigči (Yigchas), sbírky vybraných komentářů, které jsou podobné učebnicím.

Podle studijního systému v klášteře Sera Je v Indii je vyžadováno studium těchto textů po dobu minimálně sedmnácti let. Pouze nejlepším studentům, kteří jsou schopni dosáhnout požadovaných standardů, je poskytnuto privilegium začít studovat na stupeň Lharam Geše. Pouze studenti, kteří se dostanou do prvního a druhého výběru, jsou připuštěni ke zkouškám. Pro stupeň Lharampa Geše je potřeba dalších šesti let studia předcházejících zkouškám, z celkového počtu nejméně dvaceti tří let pečlivého studia. Když nadejde čas zkoušek, tři hlavní kláštery Gelug – Sera, Drepung a Ganden – je pořádají společně.

Zkoušky v Seře

 

 

 

 

 

 

 

 

Po ukončení studií může absolvent opustit klášter a vydat se do jedné ze dvou tantrických vysokých škol, Gyuto nebo Gyume, a začít studovat tantrické kurzy. Pro ty, kteří titul Lharampa Geše získali, je povinné zúčastnit se studia na jedné z těchto dvou škol po dobu alespoň jednoho roku. Studují tam především tantrickou filozofii, různé druhy kreslených mandal atd. Ti, co titul nezískali, zde mohou studovat taktéž. Někteří dobří studenti ale nemohou čekat tolik let na dosažení titulu Lharampa Geše, ať již ze zdravotních důvodů, z důvodů umístění klášterů, kde žijí, nebo z jiných rozmanitých důvodů, a ti pak usilují o stupeň Tsokram, Rigram nebo Lingse.

Někteří Geše se stávají učiteli v klášterech, i v Tibetu, nebo pracují ve správě kláštera. Někteří budou učit v dharma centrech v cizině. Další z nich se budou podílet na správě univerzit, na výzkumu, na výukových programech, v knihovnách atd. Jiní odejdou do ústraní na tři roky nebo na celý zbytek života. Ostatní půjdu na další univerzity a budou dále studovat v oblastech vědy (fyzika, biologie, astronomie, neurologie atp.).

Podle mého názoru byl systém, který jsme měli v Tibetu skvělý, ale také věřím, že ten, který máme teď, je stejně pečlivý a precizní jako ten starý tibetský. Nicméně je vzhledem k úpadku v těchto dobách velmi obtížné dosáhnout stejných úrovní jako v minulosti.

 

Geše Thubten Wangčhen je v současnosti rezidentním učitelem FPMT v institutu Dordže Čang v Aucklandu na Novém Zélandu. Titul Geše Lharampa získal v indickém klášteře Sera Je.

 

Vysvětlivky:

*Shambhala (čti šambala) – mýtické legendární království nacházející se v Tibetu, území míru a prosperity, kde žijí vzdělaní a laskaví lidé a kterému vládnou moudří a soucitní vládci

1 Abhisamayalamkara neboli Ornament poznání (Ornament of Clear Realizations), jeden z pěti textů, jež byly dle tibetské tradice odhaleny Asangovi Maitreyou v severozápadní Indii kolem 4.století našeho letopočtu

2 Madhyamaka neboli Střední cesta (Middle Way) v mahajánovém buddhismu.  Cesta mezi dvěma extrémy nihilismem a eternalismem.

3 Pramanavarttika neboli Příručka platného poznání – komentář (Compendium on Valid Cognition), autor Dharmakirti, 6. – 7. stolení našeho letopočtu

4 Abhidharmakosha neboli Pokladnice znalostí (Treasury of Knowledge), autor Vasubhandu, 4. – 5. století našeho letopočtu

 

Odkazy:

https://fpmt.org/mandala/archives/mandala-issues-for-2007/april/what-is-a-geshe/

https://fpmt.org/mandala/online-features/dhi-ven-tenzin-namjong-on-debate-study-and-life-at-sera-je/

https://www.flickr.com/photos/abhisheksundaram/4782062645

https://fpmt.org/projects/fpmt/seraje/